Propisi

Propisi u oblasti mjeriteljstva u BiH

16.4.2019

LEGISLATIVA U OBLASTI MJERITELJSTVA U BiH

 
Zakon o osnivanju Instituta za mjeriteljstvo BiH (Službeni glasnik BiH Broj 43/04)

Zakon o mjeriteljstvu BiH 
(Službeni glasnik BiH Broj 19/01)

Zakon o mjernim jedinicama BiH
 
(Službeni glasnik BiH Broj 19/01)
 
Zakon o akreditiranju BiH (Službeni glasnik BiH Broj 19/01)

Zakon o standardizaciji BiH
 
(Službeni glasnik BiH Broj 19/01)

Pravilnik o drzavnim etalonima (Službeni glasnik BiH Broj 67/12)

Pravilnik o imenovanim mjeriteljskim laboratorijama
 (Službeni glasnik BiH Broj 75/14)

Pravilnik o ispitivanju i odobrenju tipa mjerila (Službeni glasnik BiH Broj 67/12)


Pravilnik o mjeriteljskim uslovima za mjerila protoka volumena gasa (Službeni glasnik BiH Broj 26/18)

Pravilnik o mjeriteljskim uslovima za uređaje za konverziju volumena gasa (Službeni glasnik BiH Broj 26/18)

Pravilnik o mjeriteljskim uslovima za analizatore izduvnih gasova (Službeni glasnik BiH Broj 26/18)

Pravilnik o mjeriteljskim uslovima  za vodomjere (Službeni glasnik BiH Broj 26/18)

Pravilnik o nacinu utvrdjivanja ispunjenosti uslova za imenovanje tijela za ocjenjivanje uskladjenosti mjerila (Službeni glasnik BiH Broj 26/18)

Pravilnik o postupcima ocjenjivanja uskladjenosti mjerila (Službeni glasnik BiH Broj 26/18)

Pravilnik o mjeriteljskim uslovima za mjerila predjenog puta i vremena –taksimetre (Službeni glasnik BiH Broj 26/18)

Pravilnik o mjeriteljskim uslovima za mjerila aktivne elektricne energije (Službeni glasnik BiH Broj 26/18)

Pravilnik o mjeriteljskim  uslovima  za automatske vage (Službeni glasnik BiH Broj 26/18)

Pravilnik o  mjeriteljskim  uslovima  za  materijalizirane  mjere (Službeni glasnik BiH Broj 26/18)

Pravilnik o  mjeriteljskim  uslovima  za  mjerila  duzine (Službeni glasnik BiH Broj 26/18)

Pravilnik o mjeriteljskim  uslovima  za mjerila i mjerne sisteme za mjerenje protoka volumena tecnih naftnih goriva (Službeni glasnik BiH Broj 26/18)

Pravilnik o mjeriteljskim  uslovima  za mjerila i mjerne sisteme za mjerenje protoka volumena tecnog naftnog gasa (Službeni glasnik BiH Broj 26/18)

Pravilnik o mjeriteljskim uslovima za mjerila toplotne energije (Službeni glasnik BiH Broj 26/18)

Pravilnik o mjeriteljskim uslovima za vlagomjere za zrna zitarica i sjemenke uljarica (Službeni glasnik BiH Broj 26/18)
Naredba o neautomatskim vagama (Službeni glasnik BiH Broj 47/11)ODLUKE

MJERITELJSKA UPUTSTVA IZ OBLASTI MEDICINE