Imenovane laboratorije

Imenovane laboratorije

20.5.2019

ODSJEK IMENOVANE LABORATORIJE NADZOR I VERIFIKACIJA:

Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine kao državna naučno-stručna institucija za oblast mjeriteljstva i mjerne tehnike nadležan je da uspostavlja, imenuje i nadzire mjeriteljske laboratorije.

Odsjek za imenovane laboratorija, nadzor i verifikaciju nadležan je za imenovanje mjeriteljskih laboratorija za verifikaciju mjerila i nadzor nad radom istih.

Postupak imenovanja mjeriteljskih laboratorija koje pružaju usluge verifikacije mjerila na području Bosne i Hercegovine, obaveze imenovanih laboratorija i nadzor nad imenovanim laboratorijama je propisan Pravilnikom o imenovanim mjeriteljskim laboratorijama („Službeni glasnik BiH”, br.75/14), a provodi se u skladu sa internom Procedurom za imenovanje mjeriteljske laboratorije koja opisuje postupak imenovanja kao i aktivnosti nadzora nad radom imenovanih laboratorija nakon dodjeljivanja Rješenja o imenovanju.

Mjerilo, koje se koriste u zakonski regulisane svrhe, potrebno je redovno verificirati u skladu sa mjeriteljskim propisima, kako bi se osiguralo da je mjerilo radi ispravno, odnosno da daje rezultate mjerenja koji su u propisanim granicama greške (maksimalno dozvoljena greška).

Vlasnici mjerila su uglavnom upoznati da je njihova obaveza da se brinu o ispravnosti mjerila, međutim  obično nisu upoznati koju mjeriteljsku uslugu trebaju.


Obično dolaze u zabunu da li trebaju mjeriteljsku uslugu postupkom verifikacije ili kalibracije.

Prema VIML (Međunarodni rječnik pojmova u zakonskom mjeriteljstvu) verifikacija predstavlja postupak (drugačiji od tipskog odobrenja) koji uključuje ispitivanje i označavanja i / ili izdavanje certifikata o verifikaciji, kojim se potvrđuje da je mjerilo u skladu sa zakonskim zahtjevima. Također, prema VIM-u (Međunarodni rječnik mjeriteljstva) pod verifikacijom se podrazumijeva pružanje objektivnih dokaza da predmet ispitivanja ispunjava specifične zahtjeve.

Postupak verifikacije mjerila se provodi za mjerila u zakonskom mjeriteljstvu. Naredba o mjerilima u zakonskom mjeriteljstvu i rokovima verifikacije („Službeni glasnik BiH“ br. 67/12 i 75/14) propisuje vrste mjerila u zakonskom mjeriteljstvu nad kojima se vrši mjeriteljski nadzor, kao i obavezne rokove verifikacije.DOKUMENTI KOJI SE PRIMJENJUJU PRI IMENOVANJU LABORATORIJA ZA VERIFIKACIJU MJERILA U SKLADU SA NAREDBOM O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O MJERILIMA U ZAKONSKOM MJERITELJSTVU I ROKOVIMA VERIFIKACIJE („Službeni glasnik BiH“ broj 75/14)


Red.
br.

Naziv imenovane laboratorije / Adresa

Laboratorija obavlja ispitivanje i verifikaciju mjerila

 Ver. 
 oznaka
  lab.

Broj rješenja 
imenovanja

Datum isteka
 rješenja

1.

Preciz d.o.o. Mostar (*)

Bišće polje bb, 88000 Mostar BiH

Verifikacija mjerila mase

Opseg laboratorije
  M14

 06-46-6-AA-100-6/18

 16.01.2021.

  2. 

Institut za mjeriteljstvo BiH (*)

Adresa: Dolina 6, 71000 Sarajevo

Laboratorija za verifikaciju mjerila mase i dužine

Lokacije:
Sarajevo: adresa: Augusta Brauna 2, 71000 Sarajevo
Tuzla: adresa: Armije BiH 10, 75000 Tuzla

Verifikacija mjerila mase

Verifikacija mjerila dužine

Opseg laboratorije
  M1;
  D1
 06-46-6-17-2/18  23.02.2020.
  3. 

KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo (*)

Laboratorija za mjerne instrumente

Adresa: Rajlovac bb, 71000 Sarajevo

Mjerila protoka gasa

Elektronski korektori volumena gasa

Opseg laboratorije
  V12  06-46-6-29-BE-6/18  04.04.2020.
  4.

Check System d.o.o. Sarajevo (*)

Adresa:  Braće Baljić 1a, 71000 Sarajevo

Mjerila dužine i vremena – taksimetara

Opseg laboratorije

  F11  06-46-6-NT-87-6/18
 31.10.2020.
  5. ROLVAGA d.o.o. Kiseljak (*)

Adresa: Draževići
 71250 Kiseljak

Verifikacija mjerila mase

Opseg laboratorije

  M10  05.1-46-6-AA-19-9/19  15.05.2021.
  6. Tios d.o.o. Ljubuški (*)

Adresa: IV. brigade HVO Stjepana Radića 7, 88320 Ljubuški
     
Analiza ispušnih plinova benzinskih motora manometara za mjerenje pritiska u pneumaticima
Mjerenje kočione sile po obodu kotača motornih vozila
Opacimetri

Opseg laboratorije
  S10  06-46-6-NT-47-6/17  03.06.2019.
  7. MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo (*)  

Adresa: Tvornička 3, 71 000 Sarajevo
Verifikacija mjerila za određivanje koncentracije alkohola u krvi preko izdaha
Verifikacija mjerila brzine u saobraćaju
Opseg laboratorije
  H10
  F13
 06-46-6-AI-97-7/17  20.11.2019.
  8. VmS group d.o.o. Sarajevo (*)

Adresa: Donji Hotonj, br. 9, Vogošća
Mjerila za protok/ zapremine vode

Opseg laboratorije
  V16  06-46-6-54-BE-6/18  29.08.2020.
  9. VAGA SERVIS d.o.o. Laktaši (*)

Adresa: Mrčevci bb, 78240 Laktaši  
Mjerila mase

Opseg laboratorije
  M16  06-46-6-13-AA-4/18  23.09.2019.
 10. Tehnounion d.o.o. Sarajevo (*)

Adresa: Alipašina 8, 71 000 Sarajevo
Analizator ispušnih plinova benzinskih motora
Manometara za mjerenje pritiska u pneumaticima
Mjerila kočione sile po obodu kotača motornih vozila
Opacimetri
Opseg laboratorije
  S11  06-46-6-74-NT-6/17  18.09.2019.
 11. Iskraemeco d.o.o. Sarajevo (*)

Adresa: Hifzi Bjelevca 13, 71 000 Sarajevo
Mjerila električne energije i uklopnih satova 

Opseg laboratorije
  E10  06-46-6-JL-77-7/18  26.10.2020.
 12. KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo (*)

Laboratorija za verifikaciju mjerila toplotne energije

Adresa: Džemala Bijedića 72, 71 000 Sarajevo
Mjerila toplotne energije

Opseg laboratorije
  T10  06-46-6-EB-97-6/18  30.12.2020.
 13. LOTRIČ CONTROL d.o.o. Mostar (*)

Adresa: Sv. Leopolda mandić 9, 88 000 Mostar
Verifikacija mjerila mase
Verifikacija mjerila krvnog pritiska
Verifikacija mjerila dužine

Opseg laboratorije
 M13/
 D13/
 Z13
 06-46-6-AŠ-100-6/17  20.11.2019.
 14. NIRMA d.o.o. Tešanj (*)

Adresa: Kreševo bb, 74 260 Tešanj
Verifikacija mjerila mase

Opseg laboratorije
  M11  06-46-6-HM-85-6/18
 09.11.2020.
 15. Ivex d.o.o. Usora (*)

Adresa: Žabljak bb 74230 Usora
Verifikacija mjernih sistema za istakanje tečnih naftnih goriva
Verifikacija mjernih sistema za istakanje tečnog naftnog plina (LPG) 
Verifikacija automatskih mjerila nivoa (AMN) u rezervoarima
Opseg laboratorije
  V14  06-46-6-140-DC-6/17  27.01.2020.
 16. Unijal AC d.o.o. Čapljina (*)

Adresa: Gojka Šuška bb, 88300 Čapljina
Analizator ispušnih plinova benzinskih motora
Manometar za mjerenje pritiska u pneumaticima
Mjerila kočione sile po obodu kotača motornih vozila
Opacimetri
Opseg laboratorije
  S12  06-46-6-NT-99-6/17  23.11.2019.
 17. Audience Measurement d.o.o. Sarajevo

Adresa: Pijačna 14K, 71 000 Sarajevo
Verifikacija mjerila vremena

Opseg laboratorije
  F14  06-46-6-JL-96-7/18  12.12.2019.
 18. Promet Mid d.o.o. Kiseljak (*)

Adresa: Zenički put bb, 71250 Kiseljak
Mjerila dužine i vremena - taksimetri

Opseg laboratorije
 F10  06-46-6-NT-41-8/18  01.06.2019.
 19.  Vage BH d.o.o. Bihać (*)

Adresa: Jablanska 297, 77000 Bihać
Mjerila mase

Opseg laboratorije
M15  06-46-6-53-AA-6/18
 15.08.2020.
 20. "VERLAB" d.o.o. Sarajevo (*)

Adresa: Ismeta Mujezinovića 30, 71000 Sarajevo
Mjerila u zdravstvu sa mjernom funkcijom
Mjerila krvnog pritiska (*)

Opseg laboratorije
 Z10  06-46-6-56-6/18  10.08.2020.
 21. JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Zenica

Adresa: Bistua Nova 17, 72000 Zenica,
Mjerila za protok/zapremine vode (vodomjeri)

Opseg laboratorije
 V18  06-46-6-EB-89-8/18  14.06.2019.
 22. "DMV" d.o.o. Bijeljina (*)

LOKACIJE:
- Bijeljina:
Adresa: Industrijska zona 2 br.: 7., 76300 Bijeljina, BiH 
- Tuzla:
Adresa: Ismeta Mujezionovića 37, 75000 Tuzla, BiH  
Mjerila mase

Opseg laboratorije
 M17  06-46-6-4-AA-10/17
 26.02.2020.
 23. "HERKON" d.o.o. Mostar (*)

Adresa: Biskupa Čule 10, 88000 Mostar,
Verifikacija mjerila i mjernih sistema za kontinuirano i dinamičko mjerenje protoka/zapremine tečnosti koje nisu voda (tečna naftna goriva)

Opseg laboratorije
 V11  06-46-6-65-EB-6/16  05.09.2020.
 24. "MIKROELEKTRONIKA" a.d., Banja Luka  (*)

Adresa: Blagoja Parovića bb - Novakovići, 78000, Banja Luka
Mjerila električne energije

Opseg laboratorije
 E11  06-46-6-67-JL-7/17  31.08.2019.
 25. "Vodovod, društvo za vodovod i kanalizaciju" d.o.o., Mostar (*)

Adresa: Mile Budaka 106, 88000 Sarajevo,
Mjerila za protok/zapremine vode

Opseg laboratorije
 V15  06-46-6-19-EB-7/18
 08.03.2020.
 26.  "KJKP Vodovod i kanalizacija" d.o.o.  Sarajevo (*)

Adresa: Jaroslava Černija 8, 71000 Sarajevo,
Mjerila za protok/zapremine vode

Opseg laboratorije

 V13  06-46-6-81-DC-7/17  28.09.2019.
 27. "Zavod za ispitivanje kvaliteta ZIK" d.o.o.  Mostar (*)

Adresa: Sv. Leopolda Mandića 9/I, 88000 Mostar
Mjerila mjerni sistemi za kontinuirano i dinamičko mjerenje protoa/zapremine tečnih naftnih goriva

Mjerila zapremine (horizontalnih rezervoara)

Opseg laboratorije
  V19  06-46-6-ČDŽ-102-6/18  25.03.2021.
 28.

DELTA PETROL d.o.o. Kakanj

Adresa: Alije Izetbegovića P+4+M, 72240 Kakanj, BiH

Mjerila i mjerni sistemi za kontinuirano i dinamičko mjerenje protoka zapremine tečnosti koje nisu voda (tečna naftna goriva i tečni naftni gas- LPG)

Mjerila dužine (automatska mjerila nivoa (AMN)) u rezervoarima

Mjerila zapremine (rezervoari)

Opseg laboratorije
V10
 06-46-6-DC-78-6/18
 04.04.2019.
 29.  

JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o., Tuzla

Adresa: 4. Aprila bb, 75000 Tuzla

 

Mjerila za protok/zapremine vode (vodomjeri)

Opseg laboratorije

 V17
 

 06-46-6- BE-76-7/18

 

 14.07.2019.

 30.  METROLAB d.o.o., Banja Luka

Adresa: Petra Kočića 43A
78000 Banja Luka, BiH
 Mjerila u zdravstvu sa mjernom funkcijom


Opseg laboratorije
 Z11  06-46-6-09-6-19  14.02.2020.(*) laboratorija je akreditovana kod Instituta za akreditovanje Bosne i Hercegovine – BATA, prema zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17020:2013. 


Napomena: Tabela Imenovanih laboratorija se ažurira sa svakom izmjenom.


Kontakt:

INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BiH

Odsjek za imenovanje laboratorija, verifikaciju i nadzor

71 000 Sarajevo

Dolina 6, BiH


Rukovodilac odsjeka:

Haris Memić               tel:  ++387(0)33/568-919


Saradnici:

Dajana Franjić            tel: ++387(0)33/568-930

Goran Tošić                tel: ++387(0)33/568-944