Historija

Historija mjeriteljstva u BiH

19.10.2009


 

Počeci mjeriteljstva u BiH

  • U Turskom carstvu kome je gotovo pet vijekova pripadala i Bosna i Hercegovina postojao je sistem za mjere i mjerenja.
  • Evropske mjerne jedinice i mjeriteljski sistem u naše krajeve donosi AUSTRO-UGARSKA koja je odlukom Berlinskog kongresa dobila pravo da zaposjedne BiH i njome upravlja (1878. godine do 1918. godine), a bila je jedna od država koja je potpisala METARSKU KONVENCIJU i ratificirala je u Budimpešti 31. decembra 1875 g.

Prvi zakoni o mjeriteljstvu u BiH

05.04. 1911. 

ZAKON O MJERAMA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

01.09. 1912. 

ZAKON O MJERAMA je stupio na snagu te je zatim proglašen i RED O MJERAMA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

09.04. 1913. 

RED O MJERAMA I TARIFA taksi za "ovjerovljenje"

13.04. 1896. 

Ustrojenje puncovnog ureda za zlato i srebro u Sarajevu

U Kraljevini SHS

30.04. 1919. 

Uredba o ODSEKU ZA MERE u sastavu Ministarstva trgovine i industrije

29.11. 1921. 

Tarifa taksa i doplate za pregled i žigosanje mjera i sprava za mjerenje

02.12. 1922. 

Rješenje o Zvaničnom žigu koji je kruna Kraljevine uz dodatak broja godine i ličnog broja žigosača

30.06. 1928.

Deset godina nakon ujedinjenja (1918.-1928.) Narodna Skupština Kraljevine SHS proglašava dva bitna mjeriteljska zakona: ZAKON O MJERAMA i ZAKON O  SREDIŠNJOJ UPRAVI ZA MJERE I DRAGOCJENE METALE

U Kraljevini Jugoslavije

25.12. 1929. 

Kraljevina Jugoslavija ratificira KONVENCIJU O METRU (Convenction du Metre)

18.01. 1931.

Rješenje o sjedištima kontrola mjera

02.03. 1932.

Postupak pri uvozu mjerila i sprava za mjerenje iz inostranstva

02.04. 1934.

Pravilnik o postupku prilikom izdavanja odobrenja za pregled i žigosanje mjerila i sprava za mjerenje (što odgovara današnjem ODOBRENJU TIPA)

Mjeriteljstvo u novoj Jugoslaviji

29.11.1945.

Novi USTAV SFRJ

Mjeriteljstvo u SFRJ

1961.

Donešen ZAKON O MJERNIM JEDINICAMA I MJERILIMA

1974.

Donijet je novi ZAKON O MJERILIMA I MJERNIM JEDINICAMA (Sl. list SFRJ, broj 13/76)

Mjeriteljstvo u BiH tokom ratnih godina

(1992. -1995.)

ZAVOD ZA STANDARDIZACIJU, MJERITELJSTVO I PATENTE – ZSMP (Sl.list RBiH, broj 18/92)

Mjeriteljstvo u državi BiH

1996.

Zakonom o upravi i upravnim organizacijama (Sl.list BiH, broj 17/96) uspostavlja se ZAVODA ZA STANDARDIZACIJU, MJERITELJSTVO I PATENTE BOSNE I HERCEGOVINE

Mjeriteljstvo danas

  • U novembaru 2000. godine donesena “ODLUKA” o budućoj organizaciji standardizacije, mjeriteljstva, akreditacije i intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini od strane tadašnjeg Visokog predstavnika za BiH Wolfganga Petrich-a

Institut za mjeriteljstvo BiH (IMBIH)

  • Državni institut za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine osnovan je u 2000. godini kao vladina institucija.
  • Institut za mjeriteljstvo BiH osnovan je razdvajanjem gore navedenog instituta, na osnovu Zakona o osnivanju Instituta za mjeriteljstvo BiH, donešenog u septembru 2004. godine. Konačno razdvajanje između Instituta za mjeriteljstvo BiH, Instituta za standardizaciju BiH i Instituta za intelektualno vlasništvo BiH izavršeno je 1. januara 2007. godine.
  • Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine – predstavlja državni mjeriteljski institut u BiH, direktno odgovoran Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Entitetske institucije za mjeriteljstvo

  • Zavod za mjeriteljstvo Federacije Bosne i Hercegovine, uspostavljen u okviru resornog ministarstva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
  • Zavod za metrologiju i standardizaciju Republike Srpske, uspostavljen u okviru resornog ministarstva Vlade Republike Srpske.