Institut

Organizacija Instituta

17.5.2009

Organizacija IMBIH-a:

mr. sc Zijad Džemić,
direktor Instituta za mjeriteljstvo BiH

   
Institut se u sastoji od tri Sektora i pratećih organizacionih jedinica. Sektori su:
  • Sektor za naučno mjeriteljstvo
  • Sektor za industrijsko mjeriteljstvo
  • Sektor za zakonsko mjeriteljstvo

U Sektoru za naučno mjeriteljstvo u funkciji su laboratorije: Laboratorija za masu, Laboratorija za plemenite metale, Laboratorija za pritisak i vakuum, Laboratorija za volumen, Laboratorija za gustoću i viskoznost, Laboratorija za temperaturu i vlažnost, Laboratorija za dužinu, Laboratorija za mjerila toplotne energije, Laboratorija za mjerila protoka i zapremine gasa, Laboratorija za električne veličine i Laboratorija za vrijeme i frekvenciju. 

Naučno mjeriteljstvo – područje djelovanja:

  • Realizacija i održavanje državnih etalona,
  • Obezbjeđivanje sljedivosti mjerenja do međunarodnog nivoa,
  • Transfer znanja i ekspertskih pomoći,
  • Učlanjenje / članstvo u međunarodne organizacije,
  • Investicije u izgradnju državnih referentnih laboratorija.
Industrijsko mjeriteljstvo – područje djelovanja:
  • Bavi se kalibracijama i mjerenjem za potrebe industrije.

Zakonsko mjeriteljstvo – područje djelovanja:

  • Zakonski obavezna mjerenja i verifikacije (za potrebe trgovačkih transakcija roba i usluga (vodomjeri, plinomjeri, električna mjerila – brojila, trgovačke vage, i sl.), za potrebe zaštite zdravlja ljudi (mjeriteljstvo u medicini, u hemiji, u proizvodnji i nadzoru u oblasti prehrane i veterinarstva...), u oblasti sigurnosti (saobraćaj, auto industrija...), za potrebe zaštite okoline, vještačenja i ekspertize u sudskim postupcima...).

Sva mjerenja u industrijskom i zakonskom mjeriteljstvu moraju da budu sljediva do državnih etalona koji se čuvaju u državnim referentnim laboratorijama.