Laboratorija za kalibraciju mjerila
protoka/volumena gasa - LABSAGAS

Laboratorija za kalibraciju mjerila protoka/volumena gasa - LABSAGAS

29.1.2019

Laboratorija za mjerne instrumente KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo (LABSAGAS) je od strane Instituta za mjeriteljstvom nominovana, a 2016 prihvaćena od Međunarodnog Biroa za mjere i tegove (BIPM) kao "Designated Institute" čime je laboratorija dobila značajnu ulogu u mjeriteljskom sistemu Bosne i Hercegovine u oblasti protoka gasa. (https://www.bipm.org/en/about-us/associates/ba/#cipm-mra)

 

Laboratorija posjeduje adekvatno iskustvo i opremu za kalibraciju i verifikaciju mjerila protoka/volumena gasa, kako slijedi

 

"MASTER METER" ISPITNA LINIJA ZA KALIBRACIJU TURBINSKIH I ROTACIONIH MJERILA (0.35 – 4000 m3/h)

Primarni etaloni:

-        Rotaciono mjerilo protoka gasa G100

-        Turbinsko mjerilo protoka gasa G250

-        Turbinsko mjerilo protoka gasa G650

-        Turbinsko mjerilo protoka gasa G2500

 

Sekundarni etaloni:

-        Rotaciono mjerilo protoka gasa G16

-        Rotaciono mjerilo protoka gasa G40

-        Rotaciono mjerilo protoka gasa G400

-        Turbinsko mjerilo protoka gasa G250

-        Turbinsko mjerilo protoka gasa G1000

-        Turbinsko mjerilo protoka gasa G2500

 

ISPITNE LINIJE ZA VERIFIKACIJU MJERILA PROTOKA/VOLUMENA MJERILA GASA SA DIJAFRAGMOM

-        Ispitna linija sa kritičnim mlaznicama QRE 100 (50 – 100 m3/h)

-        Ispitna linija sa kritičnim mlaznicama QRB 40 (0.016 – 40 m3/h)

 

ISPITNA LINIJA ZA KALIBRACIJU/VERIFIKACIJU UREĐAJA ZA KONVERZIJU VOLUMENA GASA (EVCD)

-        Suhe temperaturne kupke (-30 – 165°C)

-        Tlačna vaga (0.2 – 70 bar)

 

Međulaboratorijska poređenja

 

·         EURAMET Regional Key Comparison EURAMET.M.FF-K6 Comparison of the Primary (National) Standards of low-pressure Gas Flow (2 – 100 m3/h)

·         EURAMET Regional Key Comparison EURAMET Project No. 1296 Comparison of the Rotary Piston Gas Meter G650 (20 – 1000 m3/h)

 

Na osnovu rezultata koji su ostvareni na međulaboratorijskim poređenjima laboratorija je u procesu objavljivanja kalibracionih i mjeriteljskih mogućnosti (CMC) u međunarodnu bazu podataka (KCDB BIPM) čime je laboratorija potvrdila svoje kalibracione mogućnosti u oblasti protoka gasa. Također, laboratorija je akreditovana prema standardu BAS EN ISO/IEC 17020 i imenovana za obavljanje verifikacije mjerila protoka gasa.

 

Kontakt osoba:

Ibrahim Busuladžić

Tel: +387 33 568 154

E-mail: labsagas@sarajevogas.ba

 

Adresa:

Laboratorij za mjerne instrumente

KJKP Sarajevogas d.o.o., Rajlovačka bb, 71000 Sarajevo,

3 FOTO GALERIJA