PODZAKONSKI AKTI
Podzakonski akti
Naredba o mjerilima u zakonskom mjeriteljstvu i rokovima verifikacije
23.10.2023. 09:51
Službeni glasnik BiH Broj 71/23
Uredba o visini i načinu plaćanja usluga Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine
23.10.2023. 09:44
Službeni glasnik BiH Broj 71/23
Pravilnik o državnim etalonima
24.08.2012. 23:58
Službeni glasnik BiH Broj 67/12
Pravilnik o imenovanim mjeriteljskim laboratorijama
27.12.2019. 00:00
Službeni glasnik BiH Broj 75/14
Pravilnik o ispitivanju i odobrenju tipa mjerila
27.12.2019. 00:00
Službeni glasnik BiH Broj 67/12
Pravilnik o mjernim transformatorima koji se koriste za obračun električne energije
23.10.2023. 09:35
Službeni glasnik BiH Broj 71/23
Pravilnik o mjeriteljskim uslovima za tegove
23.10.2023. 09:31
Službeni glasnik BiH Broj 71/23
Pravilnik o mjeriteljskim uslovima za statička mjerila reaktivne električne energije
23.10.2023. 09:28
Službeni glasnik BiH Broj 71/23
Pravilnik o mjeriteljskim uslovima za manometre za pneumatike
23.10.2023. 09:25
Službeni glasnik BiH Broj 71/23
Pravilnik o mjeriteljskim uslovima za mjerila krvnog pritiska sfigmomanometri
23.10.2023. 09:21
Službeni glasnik BiH Broj 71/23