Komitet za kvalitet

KOMITET ZA KVALITET

Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine (IMBIH) je uspostavio Komitet za kvalitet, kao unutrašnje tijelo zaduženo za upravljanje i unapređenje sistema upravljanja kvalitetom, kao i sistema upravljanja sigurnosti informacija.

Komitet za kvalitet IMBIH čine uposlenici IMBIH sa iskustvom na uvođenju i implementiranju sistema upravljanja kvalitetom, kao i eksterni ekspert. Šematski prikaz dat je u nastavku.

units of measurement circle

Stalni zadaci Komiteta za kvalitet IMBIH su:

  • unapređenje cjelokupne organizacije sistema upravljanja kvalitetom u IMBIH i sinergije sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa standardima BAS EN ISO 9001, BAS EN ISO/IEC 17025, BAS EN ISO/IEC 17020, BAS EN ISO/IEC 17043, BAS EN ISO 17034, kao i sistema upravljanja BAS EN ISO/IEC 27001,
  • predlaganje i unapređenje sistema upravljanja kvalitetom, ogranizacije upravljanja, ovlaštenja i odgovornosti i
  • organizacija preispitivanja, izrade i usvajanja sistemske i tehničke dokumentacije prema zahtjevima za akreditaciju ispred akreditacionih tijela u okviru Evropske akreditacije, certificiranje ispred akreditiranih certifikacionih tijela i samodeklaracije ispred regionalne mjeriteljske organizacije za naučno mjeriteljstvo EURAMET.

Dokumenti kojima se potvrđuju politike upravljanja kvalitetom i politike upravljanja su:

Pored gore navedenih zahtjeva, sistem upravljanja obuhvata i razvojne elemente u pravcu implementacije zahtjeva standarda za proizvođača certificiranih referentnih materijala prema BAS EN ISO 17034 i za certificiranje proizvoda, procesa i usluga prema BAS EN ISO/IEC 17065.

Politika kvaliteta - IMBIH
05.10.2020. 00:00
Politika kvaliteta - IMBIH
Samodeklaracija o upravljanju kvalitetom - IMBIH
05.10.2020. 00:00
Samodeklaracija o upravljanju kvalitetom - IMBIH