PUBLIKACIJE
Institut za mjeriteljstvo BiH u svom radu bavi se istraživanjima u okviru svih grana mjeriteljstva. Jedan od stalnih ciljeva kvaliteta IMBIH je objava provedenih istraživanja i postignutih rezultata u relevantnim naučnim i industrijskim časopisima, te drugim vrstama publikacija koje tretiraju mjeiteljske teme sa aspekta standardizacije i normativne primjene, kao i popularizacije kod svih društvenih grupa.
IMBIH također periodično objavljuje svoje rezultate i podsredstvom zvaničnog glasila „Bilten Instituta ze mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine“ koji je do sada doživio veći broj izdanja sa različitom strukturom i sadržajem. IMBIH planira redovno izdavanje Biltena, a u posljednjem izdanju je tematski bio posvećen redefiniciji osnovnih mjernih jedinica u međunarodnom SI sistemu, te istraživačkoj djelatnosti IMBIH. Većina tekstova pripemljeno je i na engleskom jeziku za potrebe promoviranja rada IMBIH izvan zemlje.
U nastavku je dat pregled najznačajnih publikacija koje obuhvataju naučne i konferencijske radove, knjige i vlastito izdavaštvo:
Publikacije
Institut za mjeriteljstvo BiH u svom radu bavi se istraživanjima u okviru svih grana mjeriteljstva. Jedan od stalnih ciljeva kvaliteta IMBIH je objava provedenih istraživanja i postignutih rezultata u relevantnim naučnim i industrijskim časopisima, te drugim vrstama publikacija koje tretiraju mjeiteljske teme sa aspekta standardizacije i normativne primjene, kao i popularizacije kod svih društvenih grupa.
IMBIH također periodično objavljuje svoje rezultate i podsredstvom zvaničnog glasila „Bilten Instituta ze mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine“ koji je do sada doživio veći broj izdanja sa različitom strukturom i sadržajem. IMBIH planira redovno izdavanje Biltena, a u posljednjem izdanju je tematski bio posvećen redefiniciji osnovnih mjernih jedinica u međunarodnom SI sistemu, te istraživačkoj djelatnosti IMBIH. Većina tekstova pripemljeno je i na engleskom jeziku za potrebe promoviranja rada IMBIH izvan zemlje.
U nastavku je dat pregled najznačajnih publikacija koje obuhvataju naučne i konferencijske radove, knjige i vlastito izdavaštvo: