IMENOVANE MJERITELJSKE LABORATORIJE
U Bosni i Hercegovini u oblasti zakonskog mjeriteljstva, odnosno aktivnostima verifikacije mjerila imamo distribuirani mjeriteljski sistem, to znači da pored Instituta za mjeriteljstvo BiH, koji čini krovnu instituciju za mjeriteljstvo u BiH, aktivnosti verifikacije mjerila mogu obavljati i druge mjeriteljske laboratorije.
U skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu BiH, verifikaciju mjernih instrumenta mogu obavljati mjeriteljski laboratoriji i centri za verifikaciju mjerila koje imenuje direktor Instituta za mjeriteljstvo BiH. Ti mjeriteljski laboratoriji predstavljaju samostalne naučne laboratorije, laboratorije Instituta za mjeriteljstvo BiH i ostale laboratorije u svojstvu pravnih lica, kao i centri za verifikaciju mjerila koji pripadaju entitetskim institucijama za mjeriteljstvo u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.
Sve mjeriteljske laboratorije da bi bile imenovane za pružanje usluga verifikacije, moraju da ispune niz preduslova, od kojih su najvažniji sljedeći:
  • Akreditacija po standardu BAS EN ISO/IEC 17020;
  • Obučeno i iskusno osoblje u oblasti verifikacije mjerila;
  • Posjedovanje adekvatne i sljedive mjerne opreme;
  • Raspolaganje sa adekvatnim prostorom za obavljanje verifikacije mjerila;
  • Poznavanje domaće i strane legislative koja se odnosi na oblast verifikacije mjerila koju obavljaju.
Sve laboratorije koje se bave verifikacijom mjerila moraju biti imenovane i nadzirane za svoj opseg rada od strane Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine.
Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te težnjom, za članstvom u EU, svi zakoni u Bosni i Hercegovini moraju biti usklađeni sa zakonodavstvom EU. Tako je Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine zadužen za implementiranje dvije EU direktive iz oblasti mjeriteljstva, direktiva o mjernim instrumentima i direktiva o neautomatskim vagama koje su preuzete u zakonodavstvo BiH.
U skladu sa ovim direktivama u Bosni i Hercegovini prepoznata su i tijela za ocjenu usklađenosti u skladu sa različitim modulima ocjene usklađenosti.
Imenovane mjeriteljske laboratorije
U Bosni i Hercegovini u oblasti zakonskog mjeriteljstva, odnosno aktivnostima verifikacije mjerila imamo distribuirani mjeriteljski sistem, to znači da pored Instituta za mjeriteljstvo BiH, koji čini krovnu instituciju za mjeriteljstvo u BiH, aktivnosti verifikacije mjerila mogu obavljati i druge mjeriteljske laboratorije.
U skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu BiH, verifikaciju mjernih instrumenta mogu obavljati mjeriteljski laboratoriji i centri za verifikaciju mjerila koje imenuje direktor Instituta za mjeriteljstvo BiH. Ti mjeriteljski laboratoriji predstavljaju samostalne naučne laboratorije, laboratorije Instituta za mjeriteljstvo BiH i ostale laboratorije u svojstvu pravnih lica, kao i centri za verifikaciju mjerila koji pripadaju entitetskim institucijama za mjeriteljstvo u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.
Sve mjeriteljske laboratorije da bi bile imenovane za pružanje usluga verifikacije, moraju da ispune niz preduslova, od kojih su najvažniji sljedeći:
  • Akreditacija po standardu BAS EN ISO/IEC 17020;
  • Obučeno i iskusno osoblje u oblasti verifikacije mjerila;
  • Posjedovanje adekvatne i sljedive mjerne opreme;
  • Raspolaganje sa adekvatnim prostorom za obavljanje verifikacije mjerila;
  • Poznavanje domaće i strane legislative koja se odnosi na oblast verifikacije mjerila koju obavljaju.
Sve laboratorije koje se bave verifikacijom mjerila moraju biti imenovane i nadzirane za svoj opseg rada od strane Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine.
Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te težnjom, za članstvom u EU, svi zakoni u Bosni i Hercegovini moraju biti usklađeni sa zakonodavstvom EU. Tako je Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine zadužen za implementiranje dvije EU direktive iz oblasti mjeriteljstva, direktiva o mjernim instrumentima i direktiva o neautomatskim vagama koje su preuzete u zakonodavstvo BiH.
U skladu sa ovim direktivama u Bosni i Hercegovini prepoznata su i tijela za ocjenu usklađenosti u skladu sa različitim modulima ocjene usklađenosti.
Imenovane laboratorije
Preciz d.o.o. (*)
Bišće polje bb
88000 Mostar
Opseg aktivnosti verifikacije
Verifikacija mjerila mase
Verifikaciona oznaka
M14
Broj rješenja imenovanja
UP1 05.1-46-6-FD-117-6/22
Važi do
17.01.2025.
Opseg laboratorije
Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine (*)
Dolina br.6
71000 Sarajevo
Opseg aktivnosti verifikacije
Verifikacija mjerila mase
Verifikacija mjerila dužine
Verifikacija mjernih sistema za istakanje tečnih naftnih goriva
Verifikaciona oznaka
M1, D1, V1
Broj rješenja imenovanja
UP 05.1-46-6-FD-39-2/24
Važi do
24.03.2026.
Opseg laboratorije
Rolvaga d.o.o. (*)
Draževići br.125
71250 Kiseljak
Opseg aktivnosti verifikacije
Verifikacija mjerila mase
Verifikaciona oznaka
M10
Broj rješenja imenovanja
UP1 05.1-46-6-FD-50-8/23
Važi do
01.06.2025.
Opseg laboratorije
NIRMA d.o.o. (*)
Kraševo bb
74260 Tešanj
Opseg aktivnosti verifikacije
Verifikacija mjerila mase
Verifikaciona oznaka
M11
Broj rješenja imenovanja
UP1 05.1-46-6-DE-105-6/22
Važi do
11.11.2024.
Opseg laboratorije
BL-OMIKRON d.o.o. (*)
Ilije Garašanina bb
78000 Banja Luka
Opseg aktivnosti verifikacije
Verifikacija mjerila mase
Verifikaciona oznaka
M12
Broj rješenja imenovanja
UP1 05.1-46-6-FD-91-6/22
Važi do
22.12.2024.
Opseg laboratorije
LOTRIČ CONTROL d.o.o. (*)
Sv. Leopolda Mandića br.9
88000 Mostar
Opseg aktivnosti verifikacije
Verifikacija mjerila mase
Verifikacija mjerila dužine
Verifikacija mjerila krvnog pritiska
Verifikaciona oznaka
М13, D13, Z13
Broj rješenja imenovanja
UP 05.1-46-6-FD-110-10/23
Važi do
07.12.2025.
Opseg laboratorije
VAGA SERVIS d.o.o. (*)
Mrčevci bb
78240 Laktaši
Opseg aktivnosti verifikacije
Verifikacija mjerila mase
Verifikacija mjerila krvnog pritiska
Verifikaciona oznaka
M16, Z16
Broj rješenja imenovanja
UP1 05.1-46-6-FD-80-9/23
Važi do
25.09.2025.
Opseg laboratorije
DMV d.о.о. (*)
Bijeljina: Industrijska zona 2 br.7, 76300 Bijeljina Tuzla: Ismeta Mujezinovića br.37, 75000 Тuzla
Sarajevo: Hajrudina Šabanije br.10G, 71000 Sarajevo
Opseg aktivnosti verifikacije
Verifikacija mjerila mase
Verifikaciona oznaka
М17
Broj rješenja imenovanja
UP1 05.1-46-6-FD-99-9/23
Važi do
12.09.2025.
Opseg laboratorije
TAS-KOMERC d.o.o. (*)
Plazuljska br.18
76101 Brčko
Opseg aktivnosti verifikacije
Verifikacija mjerila mase
Verifikaciona oznaka
M18
Broj rješenja imenovanja
UP1 05.1-46-6-MH-87-8/22
Važi do
28.10.2024.
Opseg laboratorije
“ZNL PRO“ d.o.o.
Vojvode Radomira Putnika br.3
71123  I.Sarajevo
Opseg aktivnosti verifikacije
Verifikacija mjerila mase
Verifikaciona oznaka
M19
Broj rješenja imenovanja
UP 05.1-46-6-FD-120-12/23
Važi do
22.12.2025.
Opseg laboratorije
Tios d.o.o. (*)
IV. brigade HVO Stjepana Radića br.7
88320 Ljubuški
Opseg aktivnosti verifikacije
Analiza ispušnih plinova benzinskih motora
Manometari za mjerenje pritiska u pneumaticima
Mjerenje kočione sile po obodu kotača motornih vozila
Opacimetri
Verifikaciona oznaka
S10
Broj rješenja imenovanja
05.1-46-6-FD-59-9/23
Važi do
04.06.2025.
Opseg laboratorije
Unijal AC d.o.o. (*)
Gojka Šuška bb
88300 Čapljina
Opseg aktivnosti verifikacije
Analiza ispušnih plinova benzinskih motora
Manometari za mjerenje pritiska u pneumaticima
Mjerenje kočione sile po obodu kotača motornih vozila
Opacimetri
Verifikaciona oznaka
S12
Broj rješenja imenovanja
UP 05.1-46-6-FD-107-9/23
Važi do
25.11.2025.
Opseg laboratorije
DELTA PETROL d.о.о. (*)
Alije Izetbegovića br. 149
72240 Kakanj
Opseg aktivnosti verifikacije
Verifikacija automatskih mjerila nivoa (AMN) u rezervoarima
Mjerila zapremine (horizontalnih rezervoara)
Verifikacija mjerila/mjerni sistemi za kontinuirano i dinamičko mjerenje protoka zapremine tečnosti koje nisu voda (tečna naftna goriva i tečni naftni gas)
Verifikaciona oznaka
V10
Broj rješenja imenovanja
UP 05.1-46-6-FD-23-12/24
Važi do
26.04.2024.
Opseg laboratorije
HERKON d.o.o. (*)
Biskupa Čule br.10
88000 Mostar
Opseg aktivnosti verifikacije
Verifikacija mjernih sistema za istakanje tečnih naftnih goriva
Verifikaciona oznaka
V11
Broj rješenja imenovanja
UP1 05.1-46-6-AB-94-6/22
Važi do
26.09.2024.
Opseg laboratorije
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. (*)
Rajlovac bb
71000 Sarajevo
Opseg aktivnosti verifikacije
Mjerila protoka gasa
Elektronski korektori volumena gasa
Verifikaciona oznaka
V12
Broj rješenja imenovanja
UP1 05.1-46-6-BE-55-6/22
Važi do
04.06.2024.
Opseg laboratorije
KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. (*)
Jaroslava Černija br.8
71000 Sarajevo
Opseg aktivnosti verifikacije
Mjerila za protok / zapreminu vode
Verifikaciona oznaka
V13
Broj rješenja imenovanja
UP1 05.1-46-6-FD-82-8/23
Važi do
29.09.2025.
Opseg laboratorije
Ivex d.o.o. (*)
Srednja Omanjska bb
74230 Usora
Opseg aktivnosti verifikacije
Verifikacija automatskih mjerila nivoa (AMN) u rezervoarima
Verifikacija mjerila/mjerni sistemi za kontinuirano i dinamičko mjerenje protoka zapremine tečnosti koje nisu voda (tečna naftna goriva i tečni naftni gas)
Verifikaciona oznaka
V14
Broj rješenja imenovanja
UP 05.1-46-6-FD-30-9/24
Važi do
18.03.2026.
Opseg laboratorije
J.P. "Vodovod" d.o.o. (*)
Alekse Šantića br.106
88000 Mostar
Opseg aktivnosti verifikacije
Mjerila za protok / zapreminu vode
Verifikaciona oznaka
V15
Broj rješenja imenovanja
UP 05.1-46-6-FD-140-8/23
Važi do
10.03.2026.
Opseg laboratorije
VmS group d.o.o. (*)
Hasana Merdžanovića br.17
71320 Vogošća
Opseg aktivnosti verifikacije
Mjerila za protok / zapreminu vode
Mjerila toplotne energije
Verifikaciona oznaka
V16, T16
Broj rješenja imenovanja
UP1 05.1-46-6-FD-72-9/23
Važi do
31.07.2025.
Opseg laboratorije
JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. (*)
4. Aprila bb
75000 Tuzla
Opseg aktivnosti verifikacije
Mjerila za protok / zapreminu vode
Verifikaciona oznaka
V17
Broj rješenja imenovanja
UP1 05.1-46-6-FD-77-12/23
Važi do
25.07.2025.
Opseg laboratorije
JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. (*)
Bistua Nova br.17
72000 Zenica
Opseg aktivnosti verifikacije
Mjerila za protok / zapreminu vode
Verifikaciona oznaka
V18
Broj rješenja imenovanja
UP 05.1-46-6-FD-119-8/23
Važi do
19.12.2025.
Opseg laboratorije
Zavod za ispitivanje kvaliteta (ZIK) d.o.o. (*)
Sv. Leopolda Mandića br.9/I
88000 Mostar
Opseg aktivnosti verifikacije
Mjerila zapremine (horizontalnih rezervoara)
Verifikacija mjernih sistema za istakanje tečnih naftnih goriva
Verifikaciona oznaka
V19
Broj rješenja imenovanja
UP 05.1-46-6-FD-28-6/24
Važi do
21.03.2026.
Opseg laboratorije
TEHNOMONT D.O.O. (*)
PETRA KOČIĆA br.9, Adresa laboratorije: Pavlovića put bb, 76300 Bijeljina
76000 Brčko
Opseg aktivnosti verifikacije
Verifikacija automatskih mjerila nivoa (AMN) u rezervoarima
Mjerila zapremine (horizontalnih rezervoara)
Verifikacija mjerila/mjerni sistemi za kontinuirano i dinamičko mjerenje protoka zapremine tečnosti koje nisu voda (tečna naftna goriva i tečni naftni gas)
Verifikaciona oznaka
V20
Broj rješenja imenovanja
UP 05.1-46-6-FD-40-9/24
Važi do
25.03.2026.
Opseg laboratorije
ČALJKUŠIĆ d.o.o. (*)
N.Š Zrinski br.111
72260 Busovača
Opseg aktivnosti verifikacije
Verifikacija automatskih mjerila nivoa (AMN) u rezervoarima
Mjerila zapremine (horizontalnih rezervoara)
Verifikacija mjerila/mjerni sistemi za kontinuirano i dinamičko mjerenje protoka zapremine tečnosti koje nisu voda (tečna naftna goriva i tečni naftni gas)
Verifikaciona oznaka
V22
Broj rješenja imenovanja
UP 05.1-46-6-FD-27-9/24
Važi do
25.03.2026.
Opseg laboratorije
“ERING“ d.o.o.
Partizanska br.8
75270 Živinice
Opseg aktivnosti verifikacije
Verifikacija automatskih mjerila nivoa (AMN) u rezervoarima
Verifikacija mjerila/mjerni sistemi za kontinuirano i dinamičko mjerenje protoka zapremine tečnosti koje nisu voda (tečna naftna goriva i tečni naftni gas)
Verifikaciona oznaka
V23
Broj rješenja imenovanja
UP1 05.1-46-6-AB-74-8/22
Važi do
08.08.2024.
Opseg laboratorije
“ELMONT“ D.O.O.
Golubinje bb
72230 Žepče
Opseg aktivnosti verifikacije
Verifikacija mjerila/mjerni sistemi za kontinuirano i dinamičko mjerenje protoka zapremine tečnosti koje nisu voda (tečna naftna goriva i tečni naftni gas)
Verifikaciona oznaka
V24
Broj rješenja imenovanja
UP1 05.1-46-6-FD-96-15/22
Važi do
19.02.2025.
Opseg laboratorije
Euromont d.o.o. (*)
Čarlija Čaplina br.1
78000 Banja Luka
Opseg aktivnosti verifikacije
Mjerila zapremine (horizontalnih rezervoara)
Verifikaciona oznaka
V25
Broj rješenja imenovanja
UP 05.1-46-6-FD-18-8/24
Važi do
09.03.2026.
Opseg laboratorije
Iskraemeco d.o.o. (*)
Hifzi Bjelevca br.13
71000 Sarajevo
Opseg aktivnosti verifikacije
Mjerila električne energije i uklopnih satova
Verifikaciona oznaka
E10
Broj rješenja imenovanja
UP1 05.1-46-6-LJ-98-7/22
Važi do
28.10.2024.
Opseg laboratorije
MIKROELEKTRONIKA a.d. (*)
Blagoja Parovića bb - Novakovići
78000 Banja Luka
Opseg aktivnosti verifikacije
Mjerila električne energije i uklopnih satova
Verifikaciona oznaka
E11
Broj rješenja imenovanja
UP1 05.1-46-6-FD-78-8/23
Važi do
29.09.2025.
Opseg laboratorije
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. (*)
Džemala Bijedića br.72
71000 Sarajevo
Opseg aktivnosti verifikacije
Mjerila toplotne energije
Verifikaciona oznaka
T10
Broj rješenja imenovanja
UP1 05.1-46-6-FD-116-6/22
Važi do
31.12.2024.
Opseg laboratorije
Check system d.o.o. (*)
Rajlovačka cesta bb
71000 Sarajevo
Opseg aktivnosti verifikacije
Mjerila dužine i vremena – taksimetara
Verifikaciona oznaka
F11
Broj rješenja imenovanja
UP1 05.1-46-6-ТN-97-6/22
Važi do
02.11.2024.
Opseg laboratorije
MIBO Komunikacije d.o.o. (*)
Tvornička br.3
71000 Sarajevo
Opseg aktivnosti verifikacije
Verifikacija mjerila brzine u saobraćaju
Verifikacija mjerila za određivanje koncentracije alkohola u krvi preko izdaha
Verifikaciona oznaka
F13, H10
Broj rješenja imenovanja
UP 05.1-46-6-FD-101-10/23
Važi do
22.11.2025.
Opseg laboratorije
Promet Mid d.o.o. (*)
Zenički put bb
71250 Kiseljak
Opseg aktivnosti verifikacije
Mjerila dužine i vremena – taksimetara
Verifikaciona oznaka
F10
Broj rješenja imenovanja
UP1 05.1-46-6-MH-58-8/23
Važi do
02.06.2025.
Opseg laboratorije
Vage BH d.o.o. (*)
Jablanska br.297
77000 Bihać
Opseg aktivnosti verifikacije
Verifikacija mjerila mase
Verifikacija mjernih sistema za istakanje tečnih naftnih goriva
Verifikaciona oznaka
M15, V21
Broj rješenja imenovanja
UP1 05.1-46-6-MH-106-8/22
Važi do
08.11.2024.
Opseg laboratorije
VERLAB d.o.o. (*)
Ferhadija br.27
71000 Sarajevo
Opseg aktivnosti verifikacije
Mjerila u zdravstvu sa mjernom funkcijom
Verifikacija mjerila krvnog pritiska
Verifikaciona oznaka
Z10
Broj rješenja imenovanja
UP1 05.1-46-6-ŠO-86-8/22
Važi do
12.08.2024.
Opseg laboratorije