13.11.2023. 12:50
Naša nova međunarodno priznata usluga kalibracije
Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine (IMBIH) je objavio nove kalibracione i mjerne mogućnosti iz oblasti...

Naša nova međunarodno priznata usluga kalibracije

13.11.2023. 12:50

Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine (IMBIH) je objavio nove kalibracione i mjerne mogućnosti iz oblasti pritiska (https://www.bipm.org/kcdb/) u CIPM MRA bazi (KCDB). Baza podataka ključnih poređenja u Međunarodnom birou za tegove i mjere (KCDB) je besplatno dostupan web izvor koji je povezan sa CIPM Sporazumom o međusobnom priznavanju (CIPM MRA). CIPM MRA je sporazum kroz koji nacionalni mjeriteljski instituti dokazuju međunarodnu jednakost svojih etalona, te okvir za međusobno prihvatanje certifikata o kalibraciji i mjerenja. Primarna svrha ovog sporazuma su međunarodno priznate kalibracione i mjerene mogućnosti (CMC). IMBIH je objavio 84 CMCa u CIPM MRA bazi (KCDB), za različite mjeriteljske oblasti, i to: AC napon, struja i snaga (6), DC napon, struja i otpor (20), protok i volumen (3), frekvencija (11), vlažnost (3), masa (8), pritisak (5), temperatura (15), vremenski interval (9), razlika vremenskih skala (3), legure za nakit od žutog zlata (1). IMBIH je objavio svoj prvi CMC 2012. godine iz oblasti mase, te potpisao CIPM MRA sporazum 2011. godine (https://www.bipm.org/en/cipm-mra/participation/). U dvanaest godina, IMBIH je napravio ogroman napredak sa aspekta prihvatanja njegovih certifikata o kalibraciji na međunarodnom nivou. Nadalje, IMBIH igra ključnu ulogu kako u regiji Zapadnog Balkana, tako i u Bosni i Hercegovini, iz perspektive naučnog, industrijskog i zakonskog mjeriteljstva, pružajući međunarodno priznate usluge svim zainteresovanim stranama. Međulaboratorijska poređenja, te kalibracione i mjerene mogućnosti (CMC) koje se nalaze u KCDB bazi su odobrene kroz proces recenzije unutar CIPM MRA sporazuma. Nadalje, svi nacionalni mjeriteljski instituti imaju obavezu da održavaju određene sisteme upravljanja kvalitetom, zadovoljavajući tako odgovarajuće zahtjeve tih međunarodnih standarda, koji su odobreni i prihvaćeni u svrhu objavljivanje rezultata u KCDB bazi. Sve kalibracione i mjerne mogućnosti IMBIHa su pregledane i odobrene od strane svih regionalnih mjeriteljskih organizacija, sve kalibracione i mjerne mogućnosti IMBIHa su dostupne na sljedećem linku: https://www.bipm.org/kcdb/cmc/quick-search?keywords=IMBiH. KCDB baza korisnicima pruža pouzdane informacije o nacionalnim mjeriteljskim uslugama (mogućnostima), te pruža tehničku potporu za ostvarivanje ugovora vezanih za međunarodnu trgovinu i regulatorna pitanja.