19.10.2023. 15:48
Obavještenje korisnicima IMBIH usluga
Obavještenje korisnicima IMBIH usluga

Obavještenje korisnicima IMBIH usluga

19.10.2023. 15:48

Poštovani korisnici usluga Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine,

Obavještavamo vas da 21.10.2023. godine na snagu stupa nova Uredba o visini i načinu plaćanja usluga Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj 71/23), te će se od ponedjeljka, 23.10 2023. godine primjenjivati i nova Odluka o visini cijena laboratorijskih i drugih stručnih usluga (01-02-2-AŠ-1109-1/23 od 19.10.2023. godine).

Osim toga, od 23.10.2023. godine primjenjivaće se novi obrasci zahtjeva za sve laboratorijske i druge stručne usluge Instituta za mjeriteljstvo BiH, objavljeni na našem web sajtu. Stari obasci zahtjeva za usluge moći će se koristiti do 01.12. 2023. godine, a nakon ovog datuma prihvataće se isključivo zahtjevi za usluge na novim obrascima. 

Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine kontinuirano radi na poboljšanju i unaprjeđenju svog rada u cilju pružanja najkvalitetnijih usluga privredi i privrednim subjektima Bosne i Hercegovine za oblasti iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima Instituta. 

Za sva pitanja i pojašnjenja stojimo Vam na raspolaganju.

Srdačno,

Institut za mjeriteljstvo BiH