Laboratorija za temperaturu i vlažnost

Osnovni zadatak laboratorije za temperaturu i vlažnost je realizacija jedinice temperature i internacionalne temperaturne skale ITS-90, diseminacija sljedivosti u mjerenju temperature i vlažnosti, te pružanje usluga kalibracije mjerila temperature i vlažnosti.  Svoje usluge laboratorija nudi u skladu sa sistemom upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda EN ISO/IEC 17025.

U cilju dokazivanja i proširenja mjernih mogućnosti laboratorija je učestvovala u nizu međunarodnih međulaboratorijskih poređenja: EURAMET 1251, EURAMET 1358, EURAMET 1357, EURAMET 1268, EURAMET 1382, EURAMET.T-K9, COOMET  № 642/MD/14, EURAMET 1442, EURAMET.T-K7.4 i EURAMET 1459.

Od samog uspostavljanja aktivnosti u oblasti temperature i vlažnosti u IMBIH-u osoblje laboratorije je aktivno uključeno u međunarodne istraživačke projekte EURAMET-a, EMRP-a i EMPIR-a u ovoj oblasti:

 

Semir Čohodarević
Rukovodilac laboratorije/Tehnički rukovodilac laboratorije za vlažnost
Nedžadeta Mutapčić
Tehnički rukovodilac laboratorije za temperaturu