O NAMA
Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine (IMBIH) je državni mjeriteljski institut Bosne i Hercegovine koji čini dio infrastrukture kvaliteta u BiH.
IMBIH djeluje kao samostalna državna upravna organizacija Vijeća ministara BiH koja je osnovana Zakonom o osnivanju Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine sa zadatkom da preuzme nadležnosti u području mjeriteljstva koji su utvrđeni Zakonom o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine, i kao takva djeluje od 01. januara 2007. godine kada se Institut za mjeriteljstvo BiH izdvojio iz Instituta za standardizaciju, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo BiH.
Pravni okvir za osnivanje i rad Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine je:
Institut za mjeriteljstvo BiH ostvaruje punopravno članstvo mjeriteljskim organizacijama i istraživačkim programima:
 • EURAMET (European Association of National Metrology Institutes), evropska organizacija za naučno mjeriteljstvo - od 2009. godine;
 • EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research), i naučno-istraživački program EURAMET, djelimično finansiranim od Evropske komisije - aktuelni istraživački program EURAMET - od 2013. godine;
 • IAEA/WHO SSDL Network (International Atomic Energy Agency), Mreža WHO za dozimetrijske laboratorije sekundarnog nivoa međunarodne agencije za atomsku energiju - od 2018. godine.
U sljedećim organizacijama IMBIH ostvaruje pridruženo članstvo:
 • BIPM (International Bureau of Weights and Measures), međunarodna organizacija za naučno mjeriteljstvo - od 2011. godine;
 • OIML (International Organization of Legal Metrology), međunarodna organizacija za zakonsko mjeriteljstvo - od 1997. godine;
 • WELMEC (European Cooperation in Legal Metrology), evropska organizacija za zakonsko mjeriteljstvo - od 2009. godine;
 • COOMET (Euro-Asian Cooperation of National Metrological Institutions), regionalna euro-azijska organizacije za naučno i zakonsko mjeriteljstvo - od 2013. godine;
 • GULFMET (Gulf Association for Metrology), regionalna mjeriteljska organizacija za naučno mjeriteljstvo za zemlje zaliva - od 2013. godine;
 • SMIIC (The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries), Institut za standarde i mjeriteljstvo islamskih zemalja - od 2013. godine;
 • Halmarking Convention (ranije IAAO - International Association of Assay Offices) međunarodna organizacija za potvrđivanje i označavanje predmeta od plemenitih metala - od godine.
Institut za mjeriteljstvo BiH je potpisnik Ugovora o međusobnom priznavanju Međunarodnog komiteta za tegove i mjere (CIPM MRA) u okviru Međunarodnog biroa za tegove i mjere (BIPM) od 15.06.2011. godine, čemu je prethodilo pridruženo članstvo Bosne i Hercegovine međunarodnoj Generalnoj konferenciji za utege i mjere (CGPM) 24.05.2011. godine. U okviru Ugovora CIPM MRA, svi instituti - učesnici međusobno priznaju validnost certifikata o kalibraciji i mjerenju za veličine, opsege i mjerne nesigurnosti koje se iskazuju za državne etalone u BIPM KCDB.
O nama
Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine (IMBIH) je državni mjeriteljski institut Bosne i Hercegovine koji čini dio infrastrukture kvaliteta u BiH.
IMBIH djeluje kao samostalna državna upravna organizacija Vijeća ministara BiH koja je osnovana Zakonom o osnivanju Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine sa zadatkom da preuzme nadležnosti u području mjeriteljstva koji su utvrđeni Zakonom o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine, i kao takva djeluje od 01. januara 2007. godine kada se Institut za mjeriteljstvo BiH izdvojio iz Instituta za standardizaciju, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo BiH.
Pravni okvir za osnivanje i rad Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine je:
Institut za mjeriteljstvo BiH ostvaruje punopravno članstvo mjeriteljskim organizacijama i istraživačkim programima:
 • EURAMET (European Association of National Metrology Institutes), evropska organizacija za naučno mjeriteljstvo - od 2009. godine;
 • EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research), i naučno-istraživački program EURAMET, djelimično finansiranim od Evropske komisije - aktuelni istraživački program EURAMET - od 2013. godine;
 • IAEA/WHO SSDL Network (International Atomic Energy Agency), Mreža WHO za dozimetrijske laboratorije sekundarnog nivoa međunarodne agencije za atomsku energiju - od 2018. godine.
U sljedećim organizacijama IMBIH ostvaruje pridruženo članstvo:
 • BIPM (International Bureau of Weights and Measures), međunarodna organizacija za naučno mjeriteljstvo - od 2011. godine;
 • OIML (International Organization of Legal Metrology), međunarodna organizacija za zakonsko mjeriteljstvo - od 1997. godine;
 • WELMEC (European Cooperation in Legal Metrology), evropska organizacija za zakonsko mjeriteljstvo - od 2009. godine;
 • COOMET (Euro-Asian Cooperation of National Metrological Institutions), regionalna euro-azijska organizacije za naučno i zakonsko mjeriteljstvo - od 2013. godine;
 • GULFMET (Gulf Association for Metrology), regionalna mjeriteljska organizacija za naučno mjeriteljstvo za zemlje zaliva - od 2013. godine;
 • SMIIC (The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries), Institut za standarde i mjeriteljstvo islamskih zemalja - od 2013. godine;
 • Halmarking Convention (ranije IAAO - International Association of Assay Offices) međunarodna organizacija za potvrđivanje i označavanje predmeta od plemenitih metala - od godine.
Institut za mjeriteljstvo BiH je potpisnik Ugovora o međusobnom priznavanju Međunarodnog komiteta za tegove i mjere (CIPM MRA) u okviru Međunarodnog biroa za tegove i mjere (BIPM) od 15.06.2011. godine, čemu je prethodilo pridruženo članstvo Bosne i Hercegovine međunarodnoj Generalnoj konferenciji za utege i mjere (CGPM) 24.05.2011. godine. U okviru Ugovora CIPM MRA, svi instituti - učesnici međusobno priznaju validnost certifikata o kalibraciji i mjerenju za veličine, opsege i mjerne nesigurnosti koje se iskazuju za državne etalone u BIPM KCDB.